czwartek, 28 luty 2019 08:21

Transportowa bliżej Poznania

Prace przy ul. Transportowej trwają, do końca marca droga ma być przejezdna. Prace przy ul. Transportowej trwają, do końca marca droga ma być przejezdna.

Trwa generalny remont ul. Transportowej w Garbach i Zalasewie. Aktualnie roboty budowlane prowadzone są na wysokości bazy autobusowej. W najbliższych latach obejmą odcinek do granicy administracyjnej z Poznaniem, czyli „leśną” część drogi oraz skrzyżowanie z ul. Kórnicką.

Ul. Transportowa to jeden z ważniejszych ciągów komunikacyjnych w południowej części miasta, bo właśnie tą drogą do stolicy Wielkopolski podążają mieszkańcy kilku miejscowości, m.in. Tulec, Garbów, Gowarzewa, Kruszewni, Zalasewa i Swarzędza. Dlatego też w zeszłym roku zapadła decyzja o wykonaniu generalnego remontu zdewastowanego od lat traktu. Pierwszy etap tej inwestycji rozpoczął się w kwietniu 2018 r. i jak do tej pory w jego ramach przebudowano odcinek ul. Transportowej od ul. Kórnickiej praktycznie do bazy autobusowej w Garbach, a po drodze skrzyżowanie tej ulicy z ul. Planetarną zastąpiło rondo. W ubiegłym miesiącu, o czym w międzyczasie informowaliśmy, dojazd tą drogą do Poznania został zamknięty na 2-3 miesiące, bo właśnie w rejonie bazy transportowej koncentrują się w tej chwili roboty budowlane, które miasto – w kolejnym etapie inwestycji - zamierza prowadzić sukcesywnie aż do granicy administracyjnej ze stolicą Wielkopolski. Obecnie ul. Transportową dojedziemy zatem tylko do zajezdni autobusowej w Garbach. Objazdy – przypomnijmy – wytyczono przez Swarzędz ulicami Graniczną, Szumana i Borówki. - Obecnie na ukończeniu jest montowanie kanalizacji deszczowej i jeśli pogoda pozwoli to od 11 marca układana będzie w tym miejscu masa asfaltowa. Do końca marca droga powinna zostać otwarta dla ruchu pojazdów – mówi Bartłomiej Majchrzak, kierownik Wydziału Inwestycji w swarzędzkim magistracie. Prowadzone prace obejmują m.in. roboty podziemne - kanalizację deszczową, rozbudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci gazowej, elektro-energetycznej i telekomunikacyjnej oraz montaż oświetlenia ledowego. Droga – na przebudowanym już odcinku -  doczekała się szerokiej na 7m jezdni, obustronnych chodników o szerokości 2,2 m oraz szerokiej na 2m asfaltowej ścieżki rowerowej, w okolicy powstały też zatoki autobusowe. Gdy zakończą się prace w tej części ulicy, to miasto przystąpi do zmodernizowania przeciwległego skrzyżowania tej drogi - z ul. Kórnicką, wówczas też kontynuowane będą prace w kierunku Poznania. - Realizacja tej inwestycji podzielona jest na etapy. Bieżący etap inwestycji obejmuje odcinek ulicy od ul. Kórnickiej do bazy transportowej w Garbach. Do zrealizowania całości pozostaje przebudowa skrzyżowania z ul. Kórnicką, gdzie powstanie rondo oraz kolejny etap do granic administracyjnych miasta. Realizacja tych dwóch etapów nastąpi w kolejnych latach w zależności od dostępności środków w budżecie – wyjaśnia B. Majchrzak. Odnotujmy też, że aktualny etap inwestycji wykonywany jest przez konsorcjum miejscowych firm: Budownictwo Drogowe KRUG oraz Hydro-Gaz Henryk Wojkiewicz, które podjęły się jego zrealizowania za nieco ponad 13,8 mln zł. Po przebudowie ul. Transportowa ma stać się ważnym elementem tzw. południowo-wschodniej obwodnicy Swarzędza, która wygodnie połączy południowe rejony gminy nie tylko z Poznaniem, ale również z wiaduktem w Jasinie, wyprowadzając w ten sposób ruch tranzytowy poza miasto.

Mn

Transportowa2

 Obecnie na ukończeniu jest montowanie kanalizacji deszczowej i jeśli pogoda pozwoli to od 11 marca układana będzie w tym miejscu masa asfaltowa. Do końca marca droga powinna zostać otwarta dla ruchu pojazdów – mówi Bartłomiej Majchrzak, kierownik Wydziału Inwestycji w swarzędzkim magistracie

Skomentuj

Okladka-24_2009.jpg
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ostatnio dodane artykuły

Najpopularniejsze artykuły