Wybory

Kadencja I
1990-1994

Burmistrz Jerzy Gruszka
Przewodniczący Rady Miejskiej: Arkadiusz Małyszka
Zastępca Burmistrza Jacek Szymczak
Sekretarz Grażyna Kurkowiak - Socha

Radni:
Barbara Antoniewicz, Tomasz Berger, Andrzej Borejszo, Marek Buko, Zbigniew Dembiński, Eugeniusz Drozda, Jerzy Gruszka, Marek Jacaszek, Marian Jeliński, Krzysztof Kowalski, Aleksander Krzymański, Zdzisław Kubiak, Zbigniew Kucharski, Stanisław Łukowiak, Bronisława Magierowska, Arkadiusz Małyszka, Krzysztof Masternak, Janusz Mielniczuk, Grzegorz Nowicki, Alfred Oliński, Andrzej Przepióra, Andrzej Radecki, Zbigniew Ruciński, Marek Sielicki, Andrzej Soporowski, Franciszek Tomaszewski, Iwona Walent, Stefan Wilczyński, Andrzej Winiarski, Tadeusz Witkowski

Kadencja II
1994 -1998

Burmistrz Jacek Szymczak
Przewodniczący RM Barbara Brodowska – Właźlińska
Zastępca burmistrza Adam Trawiński
Sekretarz Arkadiusz Małyszka

Radni:
 Zbigniew Adamczak, Barbara Antoniewicz, Krzysztof Bestry, Marek Błaszczyk, Andrzej Borejszo, Barbara Brodowska – Właźlińska, Piotr Drążkowski, Florian Fiedler, Jerzy Gruszka, Irena Halt, Mirosław Hoffman, Mirosław Horla, Zdzisław Kaczmarek, Krzysztof Klewenhagen, Kazimierz Kluba, Zbigniew Kucharski, Julian Maciaszyk, Arkadiusz Małyszka, Leszek Przepióra, Teresa Rucińska, Zbigniew Stanisławski, Jacek Szymczak, Franciszek Tomaszewski, Anna Tomicka, Adam Trawiński, Władysław Urbaniak, Adam Wawrzyniak, Stefan Wilczyński, Artur Zys

Kadencja III
1998 -2002

Burmistrz: Jacek Szymczak
Przewodnicząca RM Anna Tomicka
Zastępca burmistrza Adam Trawiński
Sekretarz Arkadiusz Malyszka

Radni:
 Zbigniew Adamczak, Barbara Antoniewicz, Roman Bartkowiak, Tomasz Berger, Mariusz Białkowski, Barbara Brodowska – Właźlińska, Jerzy Gruszka, Zdzisław Kaczmarek, Waldemar Klauza, Wanda Konys, Andrzej Kowalak, Witold Kubiak, Barbara Kucharska, Marcin Lis, Przemysław Małecki, Zbigniew Meller, Konrad Napierała, Teresa Rucińska, Małgorzata Szomek, Bożena Szydłowska, Anna Tomicka, Adam Trawiński, Tadeusz Witkowski, Leszek Wittke, January Zaradny, Stanisław Żurowski

Kadencja IV
2002- 2006

Burmistrz Anna Tomicka
Przewodniczący RM Bożena Szydłowska

Zastępca Sławomir Ratajczak
Sekretarz Andrzej Kurowski

Radni:
 Zbigniew Adamczak, Roman Bartkowiak, Marek Baumgart, Henryk Brodziszowski, Barbara Czachura, Jerzy Gruszka, Mirosław Horla, Barbara Kucharska, Marcin Lis, Jerzy Majerowicz, Przemysław Małecki, Konrad Napierała, Zygfryd Kazimierz Pałgan, Teresa Rucińska, Marian Szkudlarek, Małgorzata Szomek, Bożena Szydłowska, Anna Tomicka, Adam Trawiński, Tadeusz Witkowski, January Zaradny, Stanisław Zaremba

Kadencja V
2006-2010

Burmistrz Bożena Szydłowska (do XI 2007), Anna Tomicka
Przewodniczący Piotr Choryński
Zastępcy B. Szydłowskiej: Agnieszka Hipś, Tomasz Zwoliński
Zastępcy Anny Tomickiej: Adam Trawiński, Agata Kubacka
Sekretarz: Marek Baumgart (podczas burmistrzowania B. Szydłowskiej), Agata Kuszyńska

Radni:
Agata Adamczak, Mariusz Białkowski, Ewa J. Buczyńska, Adam Choryński, Piotr Choryński, Piotr Cichewicz, Eugeniusz Gensler, Barbara Czachura, Piotr Kałużny, Mirosław Horla, Marcin Lis, Jan Kita, Konrad Napierała, Waldemar Nawrocki, Teresa Rucińska, Marian Szkudlarek, Krzysztof Szymanowski,  Bartosz Stawicki, Grzegorz Taterka, Ryszard Wiczyński, Tadeusz Witkowski.

Kadencja VI
2010-2014

Burmistrz: Anna Tomicka
Zastępcy: Adam Trawiński, Agata Kubacka
Przewodniczący rady Miejskiej: Marian Szkudlarek

Radni:
Zbigniew Adamczak, Ewa J. Buczyńska, Piotr Budziński,  Piotr Choryński, Piotr Cichewicz, Barbara Czachura, Tomasz Dutkiewicz, Ryszard Dyzma, Piotr Kałużny, Jan Kita, Maria Kowalska, Barbara Kucharska, Marcin Lis, Zygmunt Majchrzak,  Teresa Rucińska, Marian Szkudlarek, Katarzyna Szkudlarek, Krzysztof Szymanowski,  Bartosz Stawicki, Grzegorz Taterka,  Tadeusz Witkowski,.


 

Okladka-19_2019.jpg
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ostatnio dodane artykuły

Najpopularniejsze artykuły