środa, 10 kwiecień 2019 12:40

Gmina pożycza na inwestycje

Swarzędz wyemituje 18.500 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda, na łączną kwotę 18.500.000 zł. Pozyskane w ten sposób pieniądze pozwolą na realizację wielu inwestycji, m.in.  drogowych. Swarzędz wyemituje 18.500 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda, na łączną kwotę 18.500.000 zł. Pozyskane w ten sposób pieniądze pozwolą na realizację wielu inwestycji, m.in. drogowych.

Swarzędz w najbliższym czasie po raz kolejny wyemituje gminne obligacje. Pozyska w ten sposób – w formie pożyczki – 18,5 mln zł. Pieniądze te zostaną przede wszystkim przeznaczone na realizację zaplanowanych inwestycji.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe w formie obligacji. Dzięki temu pozyskują – w formie pożyczki - kapitał bezpośrednio na rynku, a środki uzyskane w ten sposób mogą wykorzystać m.in. na realizację inwestycji czy zadań, które nie znajdują pokrycia w innych źródłach finansowych. O tym, że nasza gmina zaciągnie niebawem takie zobowiązania zdecydowali podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej samorządowcy. Jak czytamy w uchwale Rady Miejskiej w tej sprawie, „gmina Swarzędz wyemituje 18.500 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda, na łączną kwotę 18.500.000 zł”. Ich emisja miałaby nastąpić poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów. Jak się dowiedzieliśmy, wkrótce rozpoczną się procedury wyboru banku, który zostanie agentem emisji, a spłata tych obligacji nastąpi w latach 2022-2028. Jak wyjaśnia nam Karolina Dziekan, skarbnik Gminy Swarzędz, samorząd zdecydował się na takie posunięcie ze względu m.in. na tegoroczny deficyt budżetowy: - Rozwój gospodarczy Gminy Swarzędz powoduje wzrost dochodów budżetowych, jednak rosnące potrzeby inwestycyjne oraz wzrastające wydatki bieżące związane z utrzymywaniem nowo oddanych obiektów, powodują konieczność pozyskiwania dodatkowych źródeł ich finansowania. Stale wzrastające potrzeby inwestycyjne Gminy Swarzędz zarówno w zakresie budowy i remontu dróg, potrzeb oświatowych, mieszkaniowych, jak i kulturalno-sportowych oraz rekreacyjnych spowodowały, że budżet roku 2019 zamknie się deficytem budżetowym – wylicza główna finansistka magistratu. I uspokaja, że gminę stać na luksus zaciągania długów: - Wskaźnik spłaty zobowiązań jest na niskim i bezpiecznym poziomie, pozwalającym na dalszy rozwój inwestycyjny w Gminie Swarzędz. Ponadto, możliwość zaciągania zobowiązań przez gminę jest kontrolowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową i która za każdym razem wydawała opinie pozytywne – podkreśla K. Dziekan. Przypomnijmy, że Swarzędz w przeszłości emitował już swoje papiery wartościowe. Pierwszy raz miało to miejsce w 2010 roku, a obligacje miały wówczas wartość 50 milionów złotych, co pozwoliło zrealizować inwestycje drogowe na terenie gminy. Łącznie w latach 2010-2014 wyemitowano obligacje o wartości 62.300.000 zł, a w latach 2015-2018 Swarzędz „wypuścił” kolejne na kwotę 59 milionów złotych. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczono na dalszą rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. Gmina jednak jeszcze nie skończyła spłacać tych zobowiązań i również na ten cel zaciąga obligacje w tym roku: - Spłata pierwszych wyemitowanych obligacji rozpoczęła się od roku 2014. Do końca pierwszego kwartału bieżącego roku spłacono 44.300.000 zł wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych. Na ten rok pozostało jeszcze do spłaty 7 milionów złotych – wyjaśnia skarbnik gminy.

mn

Skomentuj

Okladka-24_2009.jpg
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ostatnio dodane artykuły

Najpopularniejsze artykuły